27 Σεπτεμβρίου, 2014

Αναβάθμιση website με μικρό κόστος

Διακρίνω μερικές περιπτώσεις όπου ένα εταιρικό website ή επαγγελματική ιστοσελίδα μπορεί να χρειάζεται άμεσα λειτουργική αναβάθμιση.
  • Το υπάρχον website είναι κατασκευασμένο με CMS που δε μας καλύπτει πλέον αλλά  η απαιτούμενη αναβάθμιση αποδεικνύετεαι όχι και εύκολη (π.χ. Joomla 1.5)
  • Το υπάρχον website είναι μερικές σελίδες σε HTML
  • Το υπάρχον website είναι όλο σε Flash
Σε κάθε περίπτωση τίποτα δε μας εμποδίζει να εγκαστήσουμε άμεσα ένα WordPress χωρίς να πειράξουμε τίποτα από το υπάρχον website. Αν φυσικά διαθέτουμε το κατάλληλο πακέτο φιλοξενίας. Από κει και έπειτα απαιτούνται πράγματα:

  1. Να επιλέξουμε εικαστικό 
  2. Να μεταφέρουμε το περιεχόμενο από το παλιό στο νέο website
Όταν ολοκληρώσουμε τα παραπάνω καταργούμε τις παλιές σελίδες και οι χρήστες εισέρχονται κατευεθείαν στο νέο περιβάλλον.

Η παρπάνω λύση επιτρέπει σταδιακή μετάβαση από το παλιό στο νέο website και ανάλογη ρύθμιση του κόστους.