04 Οκτωβρίου, 2014

Μετατροπή πολλαπλών HTML σε PHP Template

Για προγραμματιστές

Επιλέγουμε μία HTML σελίδα και την αντιγράφουμε σε ένα νέο αρχείο php που θα αποτελέσει το πρότυπό μας (template).


Αντικαθιστούμε το περιεχόμενο (π.χ. μία παράγραφος) που αλλάζει από σελίδα σε σελίδα, με ένα php include της μορφής : 
<?php include('content/' . $page . '.htm'); ?>
όπου :
  • το content είναι ο φάκελος που έχει μέσα αρχεία περιεχομένου με HTML μορφοποίηση ( κείμενο / εικόνα )
  • το $page είναι παράμετρος που παίρνει την τιμή της από το url, όπως για παράδειγμα : http://ellhnika.gr/index.php?page=about
  • χρησιμοποιώ την κατάληξη .htm στα αρχεία που δεν είναι ολοκληρωμένες σελίδες html, αλλά περιέχουν κώδικα HTML
Άρα διαμορφώνουμε κατάλληλα τα links του template (index.php?page=about, index.php?page=contact κ.ο.κ.) και μέσα στο φάκελο content αποθηκεύουμε κείμενα μορφοποιημένα με HTML κώδικα και πιθανόν εικόνες.

Αν δεν έχουμε σκοπό να προσθέσουμε εκτελέσιμο κώδικα, τα αρχεία περιεχομένου παραμένουν .htm ( και όχι .php ) για λόγους ασφάλειας και ταχύτητας.


Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε ένα, μοναδικό αρχείο στο οποίο κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές μορφοποίησης χρειαστούν μελλοντικά.

Τον κώδικα που απαιτείταi για να πάρει η μεταβλητή $page την τιμή της από το URL μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα αν ψάξετε για τη χρήστη του $_GET μέσα στο website http://php.net

H php ήταν .net πολύ πριν τη vb
:P


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου